Kajetan & Maria

Poland, Warsaw 

16 July, 2022

~

TO WEDDINGS. ☷